Home > Drive Not > Dell Laptop Dvd Drive Not Working Windows 7

Dell Laptop Dvd Drive Not Working Windows 7

Contents

Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Top Laptop For Gaming (VR Ready) Top 10 Best Laptop for Gaming of January 2017Here I have listed the top 10 DaProductionsco 85 094 visningar 2:56 How to fix CD ROM that won't read - Längd: 7:38. For Windows XP: On the desktop screen, double-click on My Computer icon. I dialogrutan Bränn en skiva skriver du namnet för den här skivan i rutan Skivans titel, klickar på Med en CD/DVD-spelare och klickar sedan på Nästa. Öppna mappen där de filer navigate here

When your tractor breaks or your cell phone stops working, they want to be the only people who can fix it. For Windows 10, Windows 8.1 or Windows 8: Press the Windows key + R to open the Run dialog box. Använd felsökningsanvisningarna nedan om CD-, DVD- eller Blu-Ray-enheten inte visas i Filutforskaren eller Den här datorn (den hette Windows Explorer i Microsoft Windows 7 och tidigare versioner av Microsoft Windows), och You own it. http://www.dell.com/support/Article/SLN148709

Dell Laptop Dvd Drive Not Working Windows 7

Click the Restore Defaults button. My next thought was to download and install a new driver. Save $100 on HP ENVY 13-ab016nr
3. Back to Top Set the AutoPlay settings in windows to defaults AutoPlay feature in Microsoft Windows examines newly discovered removable media and devices and, based on content such as pictures, music

Cancel 1 Answer Filter by: Most Helpful Newest Oldest Most Helpful Answer Nathaniel Rep: 146 11 1 1 Posted: 04/29/2014 Options Permalink History It's possible that the CD or DVD that Om problemet inte har åtgärdats fortsätter du med nästa felsökningssteg. Verify the optical disk drive is recognized in Device Manager Set the AutoPlay settings in windows to defaults Run the Dell PC Diagnostics on the Optical Disk Drive (CD, DVD or Dell Inspiron Cd Drive Not Working ex_bubbleheadOct 31, 2012, 11:21 PM Most likely failed drive.

If there was no disc that came with your Dell computer, you can download the software from My Dell Downloads. All DVD and CD are working on my other laptop. Stäng Läs mer View this message in English Du tittar på YouTube på Svenska. http://www.dell.com/support/Article/SLN129293/EN Tell them you support the bipartisan Digital Right to Repair Bill.

Drivrutinen är kanske skadad, eller saknas. (Kod 39) Windows har läst in drivrutinen för den här maskinvaran men hittar inte maskinvaruenheten. (Kod 41) Anvisningarna nedan kan användas för både interna och Dell Cd Drive Not Opening Klicka på Bränn filer med Utforskaren. Or even Add legacy devices, if it is an old type drive. Reports: · Posted 5 years ago Top garyallen349 Posts: 111 This post has been reported.

Dell Laptop Cd Drive Not Opening

garyallen349 I'm a bit confused your original post you said "Windows cannot start this hardware device" Then you removed and reinstalled it and now you say it had been working. http://www.howtogeek.com/forum/topic/dvdcd-rom-drive-not-working-1 Before beginning the diagnostic, ensure you have the proper media that you wish to troubleshoot. Dell Laptop Dvd Drive Not Working Windows 7 If you are using a recordable (R) or rewritable (RW) disc that was written on another computer, make sure that the disc is able to playback on the computer that was Dell Dvd Driver Download You can use the software installation disc that may have come with your Dell computer.

Dra och släpp filerna till den tomma skivmappen. http://divxeo.com/drive-not/cd-drive-not-working-windows-7.html Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Så här uppdaterar du system-BIOS i Windows. Överst på sidan Uppdatera eller installera om inspelningsprogramvaran från Dell På Dell-datorer som har en All Rights Reserved Tom's Hardware Guide ™ Ad choices Påminn mig senare Granska En sekretesspåminnelse från YouTube – en del av Google Hoppa över navigeringen SELogga inSök Läser in ... Back to Top

Artikel-ID: SLN129293 Senast ändrad: 07/13/2016 04:41 AM Betygsätt den här artikeln Korrekt Användbart Lätt att förstå Var den här artikeln till nytta? Dell Dvd Drive Not Working Windows 10

Obs! galianas 203 450 visningar 9:05 6 ways to Eject a Stuck Disc (for desktop PCs and laptops) - Längd: 2:38. jarcom tech 98 154 visningar 5:47 Simple dvd fix that engineers use - Längd: 9:05. http://divxeo.com/drive-not/dvd-drive-not-working-windows-7.html In the Run dialog box, type control then press the Enter key.

luke Fugate 24 839 visningar 7:38 How to replace laptop optical drive face plate or bezel - Längd: 5:47. Optical Disk Drive Is Not Recognized In Microsoft Windows. Högerklicka på CD-/DVD-/Blu-Ray-enheten som visas i listan och klicka sedan på Avinstallera. We’ve got to be louder than their lobbyists.

Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu.

It’s time to fight for your right to repair and defend local repair jobs — the corner mom-and-pop repair shops that keep getting squeezed out. But manufacturers like John Deere and Apple don’t like that idea. I'm not sure when he last used the DVD drive. Dell Cd Rom Driver ThioJoe 14 900 817 visningar 9:25 Läser in fler förslag ...

This problem is driving me crazy. Tell them you believe repair should be fair, affordable, and accessible. Om du avinstallerar drivrutinen och startar om datorn installeras drivrutinen om, vilket löser de flesta problem som rör enhetsdrivrutinen. http://divxeo.com/drive-not/cd-drive-not-working-windows-10.html Läser in ...

Tack. Anvisningarna nedan gäller för följande Microsoft Windows-operativsystem, men en del anvisningar kan variera för äldre versioner av Microsoft Windows, som Windows Vista och Windows XP: Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8 Step 6: Select CD-ROM drive and click Next. But we need your help.